Feya en de Draak (schildgedrag)

Als je dingen lastig vindt, situaties ongemakkelijk zijn of jij je onveilig voelt, dan kan het zijn dat je (on)bewust een schild inzet om dit te verbloemen. Een schild is gedrag dat je aan de buitenkant zien maar wat niet in overeenstemming is met wat je van binnen voelt. Het is een typetje dat je naar voren schuift om te voorkomen dat mensen kunnen zien wat erachter zit. Mensen reageren dan vooral op het schild en daarmee is dat wat jij te verbergen hebt veilig verstopt in jou.
Deze typetjes zijn onlosmakelijk verbonden met wie jij bent, het zijn karaktereigenschappen van jou als mens. Het hoort bij je, is een deel van je, maar ze hoeven niet altijd op de voorgrond te staan omdat ze nou eenmaal niet altijd nodig hebt. Schilden hebben een namelijk een functie. Ze beschermen jouw kwetsbaarheden, de dingen waarvan jij eigenlijk niet wilt dat de ander ze ziet. Dit kan een bewuste keuze zijn, maar vaker dan dat, is het een automatisme. Een soort overlevingsmechanisme. En dat overleven van de situatie doen we op veel verschillende manieren.

Iedereen kent vast het voorbeeld van kinderen die de clown gaan uithangen als ze zich eigenlijk schamen of onzeker zijn. Of de kleinere kinderen die heel moe zijn en zich dan ontzettend opstandig gaan gedragen. Niks is goed en “NEEEEEE, ze zijn niet moe hoor!”

Wanneer het iets ‘kleins’ is wat beschermt moet worden of het is van tijdelijke aard, dan wordt er vaak een klein schild ingezet. Als een verkleedpak dat veel te groot is.
Van verre kun je eigenlijk al zien dat het een buitenkant is die niet goed past maar die ingezet wordt in de situatie. Omdat je er langsheen kunt kijken, zul je in vele situatie ook nog kunnen reageren op wat erachter zichtbaar is. Namelijk het vermoeide, bange of onzekere kind of partner.
Doordat je dit ziet en hierop reageert, kun je vanuit erkenning en verbinding contact maken. Vervolgens kan het schild zakken en kun je het samen hebben over hetgeen jou of je kind nu echt dwars zat.

Soms zijn kwetsbaarheden of angsten echter zo groot, dat je ze voor je gevoel koste wat kost moet beschermen en verbergen.  Dit kost ontzettend veel energie. Het pak dat ooit veel te groot was, zal steeds strakker gaan zitten en uiteindelijk aanvoelen als een tweede huid. Risico is dat je jezelf verenigd met dit pak en dat jij en de mensen om je heen gaan denken dat dit schild jouw ware IK is. Jouw gedragingen en de reacties van anderen zullen dan ook voortkomen uit de verwachtingen die worden gesteld aan het schild en niet aan je pure zelf.
Wanneer je, bewust of onbewust, al je energie steekt in het hoog houden van je schild, is er geen ruimte voor je het koesteren en voeden van je eigen IK. Je hebt geen mogelijkheid om te zijn, laat staan om te ontwikkelen.

Vroeger verzocht mijn vader mij regelmatig om mijn ‘masker’, zoals hij dat noemde, af te zetten. Af en toe lukte dat maar vaak had ik er de moed niet voor. Ik had mezelf allerlei overtuigingen aangemeten over mijn pure IK en wat men kon aanrichten aan dit kwetsbare deel als ik het onbeschermd zou laten. Mijn pure IK, mijn fee, raakte verstrikt en mijn drakenpak. Het pak dat ik nodig had om voor mezelf op te komen, mezelf te laten horen en zelfvertrouwen uit te stralen.
Die draak, dat is een deel van mij, een deel waar ik dankbaar voor ben.
Inmiddels heb ik het pak niet zo vaak meer nodig en als ik het aantrek zit het zichtbaar losjes om me heen. Ik kan het aan en uit doen, al gaat vooral het aandoen nog niet altijd bewust.
Maar inmiddels heb ik geleerd hoe mooi kwetsbaarheid kan zijn en dat dit mij niet onzeker maar juist sterk maakt. Mijn fee voelt zich gesterkt door haar draak die nu achter haar kan staan in plaats van voor haar en dat is een wereld van verschil. Ik kan steeds vaker op mijn JIJST zijn <3.

Naast de fee en de draak heb ik natuurlijk nog meer schilden, deelpersoonlijkheden die voor mij belangrijk zijn zoals de avonturier en de clown. Feya en de draak zijn echter al helemaal uitgewerkt omdat zij voor mij het contrast zijn in mijn gevoel en gedrag.

Wil je meer weten over schildgedrag, over mijn Feya en haar Draak en over hoe dit bij jou of jouw kind werkt?
Kom dan op schildenzoektocht en werk ze helemaal op je JIJST uit.

Ps. Feya is een persoonlijke uitwerking die me erg dierbaar is. Er is veel tijd en energie in gestoken om haar zo persoonlijk te krijgen. Feya is dan ook copyright-protected en mag niet zonder toestemming gebruikt of verspreid worden.