Van verwijt naar verlangen

Heel vaak weten wat je niet wilt en moeite hebben met het verwoorden van wat je wel zou willen. Weten waar je van baalt alleen niet kunnen omschrijven wat je zou willen… 

Is dit herkenbaar? Voor mij wel. Een tijd geleden heb ik een periode vooral geklaagd en onproductieve, ineffectieve uitingen gedaan over allerlei zaken waar ik tegenaan liep . Hiermee legde ik de verantwoordelijkheid van dit gevoel bij anderen en veranderde er niets in hetgeen waar ik mij zo vreselijk aan stoorde. Hierdoor werd het gevoel van klagen groter en het plezier in mijn werk steeds minder. Een negatieve spiraal van verwijten, iets dat niet bijdraagt maar afstand tot begrip en een mogelijke oplossing creëert. 

Ik weet het, ik herken het gevoel en toch.. Ik voel hoe lastig ik het vind om erover te beginnen als het nog een kleine irritatie is. Zolang het nog niet opgelopen is en het nog bij in mijn emmertje past, houd ik mijn mond. Het blijkt voor mij een hele stap om te zeggen wat ik graag zou willen. Het geeft me het gevoel van kwetsbaarheid. Want hoe ga ik reageren als de ander geen gehoor zou geven aan de wens die ik uitspreek? Of erger in mijn beleving, als de ander me erop aan zou kijken of er neerbuigend over doet? Mogelijk heeft de ander niet dezelfde belangen als ik. Doordat de ander andere prioriteiten en een andere mening heeft, zal hij anders denken en andere keuzes maken dan ik op dat moment zou willen. 

Verwijten komen in mijn hoofd ook veel gemakkelijker boven drijven dan wensen en doordat het gericht is op de tekortkoming van de ander, voel ik me minder kwetsbaar. Ik kan me immers altijd achter frustratie en boosheid verschuilen. Alleen weet ik heel goed wat het resultaat van verwijten is: Je reageert op wat niet gedaan is, iets waarvan je eigenlijk zou wensen dat het wel opgepakt zou worden. Dat op een verwijt vooral defensief gereageerd., is een vrij natuurlijke reactie. Hierdoor wordt de boodschap van de ander niet meer gehoord en verslechterd de communicatie verder. 

Op een dag trok ik het niet meer en besloot ik, dit moet anders. Ik ben gaan inlezen en googlen om uit te zoeken waar de neiging tot klagen vandaan komt. Dat het gevoel van veiligheid een groot aandeel heeft in de mate waarin je op één lijn komt met de ander. De kwetsbaarheid waarover ik eerder in dit stuk schreef, wordt dan minder als belemmering gevoeld omdat men er meer vanuit durft te gaan dat de ander zal proberen om mee te bewegen met de wens die uitgesproken wordt. Daarnaast zijn veel mensen in de westerse cultuur geconditioneerd op negatieve communicatie. In deze cultuur zijn we gewend om vooral te kijken naar wat beter kan, complimenten geven gebeurd niet in overvloed en je positief uitspreken over jezelf wordt snel als arrogant gezien. Toch wordt er in de Nederlandse cultuur meer van je gevraagd op dit gebied omdat er een minder strakke hiërarchie geldt. Een ander punt hierin is dat er vooral met woorden gecommuniceerd wordt en dat dit direct gericht is op de kern en minder op de context. Tijd dus om me te gaan richten op deze taal en kerngerichtheid. 

‘Het schijnt dat de meeste mensen zo'n 60.000 woorden in hun vocabulaire hebben en die gebruiken ze, bij nadere beschouwing, vaak op een nogal willekeurige, slordige, dwingende of indirecte manier. Elke relatietherapeut zal dat beamen. Mensen raken vaak genoeg geïrriteerd of teleurgesteld omdat 

een toehoorder maar niet 'wil' begrijpen wat voor hen zo vanzelfsprekend is’ - cursus communiceren kun je leren- ¹ 

John Gottman heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de communicatie binnen relaties en de gevolgen van zowel positieve als negatieve communicatie. Zijn onderzoek is vooral gericht op het partnerschap al is het ook zeer bruikbaar in andere relaties. In zijn boek ‘Zeven pijlers van een goede relatie’ beschrijft hij hoe je oplosbare conflicten kunt oplossen en hoe je ervoor kunt zorgen dat je hierin niet vastloopt. 

Wil jij ook ervaren hoe je frustraties kunt ombuigen en vertellen wat voor jou werkelijk belangrijk is. Wil jij de kracht en het zelfvertrouwen voelen om het heft in eigen hand te nemen? Maak dan snel een afspraak voor een individuele sessie. Dan kijk ik met je mee. - Samen kunnen we onderzoeken waar jouw kwaliteiten in communicatie liggen en hoe je deze verder kunt uitbouwen. - Je gaat ontdekken wat de kracht is van een Ik-boodschap. - Hoe jij jezelf ertoe kunt zetten in actie te komen in plaats van het wachten op beweging van de ander en - Hoe je de focus verlegt van verleden (hoe gekomen en wiens schuld) naar toekomst (hoe verbeteren en eigen bijdrage).

¹ http://www.psychologisch.nu/content/cursus-communiceren-kun-je-leren

Kelly van Oostveen