Strong Willed Kids

Het opvoeden van je kind kan een uitdagende taak zijn. Vooral als een kind een sterke eigen wil heeft. Kindjes met een behoorlijk temperament uiten emoties vaak explosiever. 

Als ze blij zijn, dan stralen ze van oor tot oor. Als ze verdrietig zijn, huilen ze ontroostbaar. En als ze boos zijn, dan is dit voor iedereen te horen. Stampen, gillen of met spullen gooien, de boosheid moet eruit. Niet omdat ze dat willen, maar omdat hun lijfje niet anders kan dan ventileren wat ze van binnen zo vult. Als hun hoofdje vol zit, slaan deze kinderen (soms letterlijk) om zich heen. Vaak uiten ze deze onrust in boosheid of verdriet. Ook wanneer er eigenlijk een andere emotie achter zit. Omdat ze zich onzeker voelen, iets niet eerlijk gaat, ze onrust voelen bij een ander maar hier niets mee kunnen of als ze eigenlijk heel bang zijn. Wanneer kinderen veel prikkels hebben ontvangen en niet aan verwerking hiervan zijn toegekomen kunnen ze ook vollopen. Zo’n ‘bui’ van extreme emoties helpt dan om te ontladen. De druk kan van de ketel en ze kunnen weer ruimte voelen. 

Het risico bij dit gedrag schuilt erin dat het ‘de kop ingedrukt’ wordt. “Doe eens niet zo boos”, “Doe eens rustig” of “Houdt toch eens op altijd zo of zo te doen”. Hierdoor leren kinderen niet hoe ze met hun emoties om kunnen gaan en hoe ze hun onrust de baas kunnen. Ze leren helaas wel dat ze zich moeten temperen en raken gevangen in zichzelf. Immers, de heftigheid van de emoties blijft, alleen mag het er niet uit. En zo lopen ze voller en voller. 

En dat terwijl je als ouder je kind zo gunt dat het juist minder boos, bang of verdrietig is. Dat je kind zich goed voelt en geaccepteerd wordt door zijn omgeving. Zeker van zichzelf en in balans. Nu je dit weet, kun je jouw kind helpen om zich eerder, meer beheerst en op een voor iedereen prettigere manier. Hoe? Dat hangt af van je kind, zijn of haar interesses en kwaliteiten. Dat kun je, al dan niet samen met je kindje, komen ontdekken bij mij in de praktijk. Aan het eind van de sessie(s) ga je naar huis met praktische tips en jullie eigen plan om deze sterke wil en emoties in te zetten als kwaliteit van je kind. Samen emotie de baas, want temperament bevat toch zoveel kracht.

Kelly van Oostveen